PGTE ''Henry Ford''

Отиване към съдържанието

Главно меню:

БИЗНЕСЪТ НАСТОЯВА ДА СЕ ВЪВЕДЕ ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ


 Много са професиите, за които бизнесът настоява да се въведе дуално обучение през следващата учебна година. В момента близо 500 ученици от 16 училища в цялата страна трупат практика, докато все още учат.

 Учениците работят на седем часов работен ден. Получават по 2,70 лв. на отработен час. За месец около 80 лева, почти колкото една стипендия.

 След като завършат, най-добре представилите се ще получат и предложения за работа. “Ние ще имаме създадени собствени кадри, ще отпадне това непрекъснато търсене и подбори”, обясни Валерия Видинлиева зам.-изп директор Човешки капитал “Овергаз”.

 Около 60 фирми осигуряват на учениците практика и реална работа. “Там, където има тясна връзка между фирмите, училищата и общинските власти нещата вървят добре”, каза Николай Денков, служебен министър на образованието.

Прочети още на:
http://www.bgonair.bg/bulgaria/2017-03-06/biznesat-nastoyava-da-se-vavede-dualno-obuchenie-prez-sledvashtata-uchebna-godina


 Отново за втора поредна година възпитаниците на ПГТЕ „Хенри Форд“
спечелиха
ПЪРВО МЯСТО
на регионалния кръг на конкурса „Стани стипендиант на ЧЕЗ“
Победителите са
Габриел Филипов и Давид Спасов от 12 г клас
,
специалност „Електрообзавеждане на транспортна техника“,
Ръководители-консултанти са
инж. Евгения Стоянчева и инж. Николай Панайотов

 В рамките на инициативата ЧЕЗ предоставя стипендии на талантливи ученици от 12 клас от технически   гимназии на територията на Западна България.
Гости на състезанието бяха Мария Тодорова директор на дирекция „Професионално образование и обучение“ на МОН, инж. Румяна Костадинова държавен експерт за направление „Електротехника и енергетика“ в МОН, представители на ЧЕЗ, директори и учители от професионалните гимназии, участници в състезанието.
Гостите се запознаха и с уникалната материална база на ПГТЕ „Хенри Форд“ и обмениха опит с
колегите си.


ЧЕСТИТО НА НАШИТЕ МОМЧЕТА!
Пожелаваме успех и на националния кръг на състезанието!
На вниманието на всички ученици


 В секция Финансова информация/ Стипендии , е обновена информацията относно кандидатстването на учениците за стипендии през II учебен срок на 2016/2017 год.
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г.


 На 09.01.2017 г. Министерството на образованието и науката сключи договор за безвъзмездна финансова помощ с Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. във връзка с изпълнението на проект  BG16RFOP001-3.002-0016-С01 „Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база на 15 държавни професионални гимназии в системата на МОН в област София-град”.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и част от Процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“.
 Целта на МОН чрез настоящия проект е да бъдат подобрени условията за провеждане на учебния процес като се инвестира в цялостно обновяване на училищната инфраструктура.

За повече подробности постете секция Проекти 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню