PGTE ''Henry Ford''

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Уважаеми родители

 Във връзка със спазване на нормативните изисквания за провеждане на часовете по учебна практика, ръководството на ПГТЕ „Хенри Форд“ предлага, за учениците от 9 клас, организирано закупуване на работно облекло, включващо работен гащеризон и работно яке. Цената на комплекта е 50 лева. Адресът на магазина е: кв. Люлин, на кръстовището на  бул. Панчо Владигеров и бул. Царица Йоанна магазин за работно облекло „Викинг Т“ (спирка „Люлин“ на метрото на страната на магазин Била). До 20.01.2017г. всеки ученик може да избере в магазина подходящ № на работното облекло. След като го заплати, в магазина ще бъде регистриран в списъка на класа. Получаването на работното облекло ще бъде организирано в началото на втори учебен срок, от ПГТЕ „Хенри Форд“, след поставянето на надписа с името на училището върху якето.СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г.


 На 09.01.2017 г. Министерството на образованието и науката сключи договор за безвъзмездна финансова помощ с Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. във връзка с изпълнението на проект  BG16RFOP001-3.002-0016-С01 „Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база на 15 държавни професионални гимназии в системата на МОН в област София-град”.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и част от Процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“.
 Целта на МОН чрез настоящия проект е да бъдат подобрени условията за провеждане на учебния процес като се инвестира в цялостно обновяване на училищната инфраструктура.

За повече подробности посетете секция ПроектиНа вниманието на всички ученици в самостоятелна форма на обучение


ОБНОВЕН е "График на изпитите в самостоятелна форма на обучение и след последния гимназиален клас" в секция Електронна библиотека/ Документи/ За ученикаБЛАГОДАРИМ ВИ, ХОРА С ДОБРИ СЪРЦА!!!

Пиша тези редове, не само защото имам възможност да ги публикувам, а  защото трябва да кажа на всички ВАС ученици, родители и учители, лекари и ръководство …. БЛАГОДАРЯ !!!
БЛАГОДАРЯ … на тези, които дариха от сърце,
БЛАГОДАРЯ … на тези, които искаха, но нямаха възможност да го направят,
БЛАГОДАРЯ … на тези, които просто си казаха „Моля се, всичко да бъде наред“,


БЛАГОДАРЯ ВИ, ХОРА С ДОБРИ СЪРЦА !!!

За ВАС ученици е моето ГОЛЯМО УВАЖЕНИЕ !
Вие не просто помогнахте на човек в беда, вие помогнахте на УЧИТЕЛ и това няма да се забрави никога. Гордея се с ВАС момчета и момичета.

За ВАС учители е МОЕТО ПРИЗНАНИЕ !
Вие доказахте, че не е нужно да сме богати за да бъдем ЧОВЕЦИ

ПОКЛОН и пред ВАС колеги работещи в ПГТЕ „Хенри Форд“ !
Без Вашата помощ и координацията на ръководството, тази благотворителна кампания нямаше да се случи.

И накрая на ВАС проф. д-р Цеков и на целия Ви екип … целувам Ви ръка !
Благодарение на Вашия професионализъм нашата усмихната Веси ще се раздава, ще обучава, ще бъде отново УЧИТЕЛ.
А когато се завърне между нас,  не слушайте думите, погледнете я в очите, те ще стоплят сърцето Ви и там ще откриете и моето БЛАГОДАРЯ.


КАМПАНИЯТА ПРОДЪЛЖАВА

Един от ВАС
 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню