За ученика - PGTE ''Henry Ford''

Отиване към съдържанието

Главно меню:

ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА > ДокументиСедмична програма - II-ви срок 2017/2018 г.
Дневен режим за учебната - 2017/2018 г.График на учебните седмици за учебната 2017/2018 г.Разписание на часовете по учебна и лабораторна практика 2017/2018
График за провеждане на родителски срещи 2017/2018 г.Дати за провеждане на Национално Външно Оценяване 2017/2018 г.
Дати за провеждане на Държавни Зрелостни Изпити 2017/2018 г.Дати за провеждане на Държавни Изпити по Теория на професията и специалността 2017/2018 г.
Списък на учебната литература по класове 2017/2018

- катедра "Общообразователна подготовка"                         
- катедра "Енергетика и общопрофесионална подготовка"
- катедра "Автомобилен транспорт"
                                   График за консултации с учениците през II-ви учебен срок на учебната 2017/2018 г.График за провеждане на класните работи през II-ри учебен срок - 2017/2018 г.
Правилник за вътрешния ред в общежитието 2017/2018 г.
Стипендии

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню