Дневна дуална форма - PGTE ''Henry Ford''

Отиване към съдържанието

Главно меню:

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ - 2018

ДНЕВНА ДУАЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ


Прием и реализиране на обучение чрез работа, на реални работни места
(дуално обучение),  с водещи фирми от бранша !

Проект "Швейцарска подкрепа за въвеждане принципите на дуалното обучение
в българската образователна система"ПРИНЦИПИ НА ДУАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ:

  P обучение, което се провежда на две места - в професионалната гимназия и във
                фирмата;
  P стипендии за учениците от 8, 9 и 10 клас;
  P възнаграждение в размер на минимум 90% от минималната работна заплата за
                учениците от 11 и 12 клас по трудов договор;
  P обучение адаптирано към тенденциите в развитието на бизнеса;
  P отлични кариерни перспективи на пазара на труда.  Специалност -
Код -
Брой паралелки -
Чужд език -
Срок на обучение -Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника
522 01
08
1 паралелка - 2
6 ученици
разширено изучаване на английски език
5 години

  Специалност -

Код -
Брой паралелки -
Чужд език -
Срок на обучение -Топлотехника - отоплителна, климатична, вентилационна и хладилна
522 03 09
0,5 паралелка - 13 ученици
разширено изучаване на английски език
5 години

  Специалност -
Код -
Брой паралелки -
Чужд език -
Срок на обучение -Топлоенергетика
522 03 01
0,5 паралелка - 13 ученици
разширено изучаване на английски език
5 години
Специалност -

Код -
Брой паралелки -
Чужд език -
Срок на обучение -


Електрообзавеждане на електрически превозни средства (ЕПС) за градски транспорт
522 0
1 07
1 паралелка - 2
6 ученици
разширено изучаване на английски език
5 години

Специалност -
Код -
Брой паралелки -
Чужд език -
Срок на обучение -


Автотранспортна техника
525 0
1 01
1 паралелка - 2
6 ученици
разширено изучаване на английски език
5 години

Специалност -
Код -
Брой паралелки -
Чужд език -
Срок на обучение -


Автомобилна мехатроника
525 01
03
1 паралелка - 2
6 ученици
разширено изучаване на английски език
5 години

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню