Професионална гимназия по транспорт и енергетика "Хенри Форд"
Към съдържанието
НОВИНИ

151 ГОДИНИ ОТ ГИБЕЛТА НА АПОСТОЛА  НА СВОБОДАТА

  На 19 февруари 2024 г.  в училищната библиотека на ПГТЕ "Хенри Форд" проведохме среща с ученици от гимназията на тема "Апостола на свободата и неговата личност".
 
  Васил Иванов Кунчев, известен като Васил Левски, е български революционер и национален герой. Той е идеолог и организатор на българската национална революция, основател на Вътрешната революционна организация. Известен е и като Апостола на свободата, заради организирането и разработването на революционна мрежа за освобождаване на България от османско владичество. Пътува по страната и създава частни революционни комитети, които да подготвят обща революция. Неговата мечта е чиста и свята република.

  В неформална обстановка, сред книгите в библиотеката заедно с ученици и учители от ПГТЕ„Хенри Форд“  поговорихме за живота и заветите на Васил Левски. Нашите ученици взеха дейно участие  и представиха Левски такъв, какъвто е в техните очи - мъдър, смел,  достоен пример за подражание!

"Роди се и поведе ни в борба, обесен бе, но нивга не умря!"

Поклон, Дяконе!


НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ !

  На 20 декември 2023г., ученици, учители и родители от ПГТЕ “Хенри Форд” събраха сили, сърца и много кураж в едно, организирайки впечатляващ Коледен базар. Събитието, макар и за първа година, бе изключително запомнящо се.
 
  Учениците инициираха и поеха отговорността за   това събитие с голямо желание и реализираха много идеи. За пръв път, чрез различни артикули, напитки и забавления, се събраха средства с цел подкрепа на каузата “Дарете живот на Вики”.Кампанията за събиране на средства цели да помогне на този младеж, чиято история и борба продължава и до днес. Може да научите повече на този линк.
 
 С усърдието и ангажираността на Ученическия съвет и всички участници-доброволци, събраната сума достигна впечатляващите 2845лв. Тези пари бяха внесени в банковата сметка на Виктор Георгиев Попов, в банка “Алианц”. Този жест не само подчертава силата на екипната работа, духа на училището, но и преди всичко доказа възможността ЗАЕДНО да направим положителната промяна в живота на онези, които се нуждаят. Това е поредният пример, който показва, че с желание и упорита работа, може много да се постигне!
 
  Учениците, учителите и  родителите със сигурност  ще запомнят Коледния базар в ПГТЕ “Хенри Форд”. Цялата атмосфера  на събитието се поддържаше от коледна музика, най-различни сладки изкушения и споделената радост. Специален поздрав получихме от учителя по музика, а за украсата се погрижиха множеството ученици и учители. За още по-запомнящо се преживяване бе предоставена възможността на ученици да се включат в продажбата на ръчно изработени изделия и коледни украшения, които без съмнение бяха незабравими подаръци, стоплящи и даряващи  празнично настроение. Това донесе радост и удовлетворение  на всички участващи, които  подкрепиха една  достойна за уважение инициатива!
  За още по-голяма визуална привлекателност, споделяне на радостта от събитието и главно създаване на спомени, споделяме снимки от събитието. Така всички ще имат възможността да се насладят на споделените моментите и да усетят радостта от извършеното добро. А ние знаем :

НА КОЛЕДА СТАВАТ ЧУДЕСА!

Ростислав Велинов – 9 г клас


ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДУАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ  В  ПГТЕ "ХЕНРИ ФОРД"
 Системата на дуалното професионално образование и обучение се е доказала в най-развитите икономики на Европа като ключов инструмент за осигуряване на млади квалифицирани специалисти, които от училището влизат директно на пазара на труда и допринасят за растежа на икономиката и за висока младежка заетост. В тази система водещ партньор на училищата е частният сектор, който не само инвестира в своите бъдещи кадри, но и споделя отговорността за качеството на професионалното обучение.
 В отговор на нарастващите нужди на българската икономика и високата младежка безработица в България системата на дуалното обучение започва да се прилага от 2015 година чрез пилотни проекти, които имат за цел да подбират този тип обучение и въз основа на събрания опит да се пристъпи към по-мащабно му прилагане в страната.
  Професионална гимназия по транспорт и енергетика „Хенри Форд“ се включва още през 2015г. и в момента половината от учениците обучавани в училището са в дуална форма на обучение.    
  Най-всеобхватният и системно значим проект до този момент е „Швейцарска подкрепа за въвеждане принципите на дуалното обучение в българската образователна система” (проект ДОМИНО), който бе изпълнен в рамките на Българо-швейцарската програма за сътрудничество в периода 2015-2019 г. съвместно с Министерството на образованието и науката, с подкрепата на Министерството на труда и социалната политика и Министерството на икономиката.
  Визията на проекта включваше устойчива българска система на професионално училищно образование, което е пряко свързано с нуждите на бизнеса, а основната цел беше създаването на възпроизвеждащ се модел и капацитет за въвеждането на системата на дуално- професионално образование и обучение в България. В резултат на стартирането на "дуалния модел" в България и широката обществена подкрепа, консолидирана в хода на изпълнението на проект "ДОМИНО", в края на 2018 г. бяха направени законодателни промени, а през 2020г. ПГТЕ „Хенри Форд“ утвърждава постигнатите резултати с включването си в нов 3-годишен проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“.
 
 Дуалната система на обучение подпомогната от проектите „ДОМИНО“ и  „ПДСО“, създават условия за устойчивост и сътрудничество между училищата и бизнеса, с цел качествено практическо обучение на учениците в реална работна среда и поставянето на ученика в центъра на образователния процес.

 Фирмите партньори на ПГТЕ „Хенри Форд“ подкрепящи успешното прилагане на "дуалния модел" в професионалното образование и обучаващи ученици на реални работни места, за периода  21/22 и 22/23 учебни  години са :

Направление “Транспорт“

- „Силвър Стар Ритейл“ ЕАД ;
- „Скания България“ ЕООД ;
- „Порше Интер Ауто БГ“ ЕООД ;
- „София Франс Ауто“ АД ;
- „Мото Пфое“ ЕООД ;
- “М-Кар София“ ЕООД ;
- „Дару Кар“ ЕАД ;
- „Ауто Бавария“ ООД ;
- „Дунев Мотор Спорт Р-21“ ЕООД ;
- „Волво Груп България“ ЕООД ;
- „Полмо Авто“ ООД ;
- „Столичен Автотранспорт“ ЕАД .

Направление “Енергетика“
- „Магнум 7“ ООД ;
- „Климаком Инженеринг“ ЕООД ;
- „Топлофикация София“ ЕАД ;
- „Айсберг Интернешънъл“ ЕООД ;
- „Термоклима 2004“ ООД .


 За следващата учебна 22/23 год. ПГТЕ „Хенри Форд“ предвижда да разшири партньорските си отношения с бизнеса, а амбицията на гимназията е трайно утвърждаване на дуално-професионалното образование и обучение в България.

ДУАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ

СИГУРНОСТ, УДОВЛЕТВОРЕНОСТ, РАЗВИТИЕ

Трети пореден випуск ученици от ПГТЕ „Хенри Форд“ – София се обучават в дуална форма на реални работни места във фирмите партньори на училището.
  В 11 клас те подписват трудови договори с фирмите и в два дни от седмицата провеждат своята учебна практика  в реална среда, като получават заплата за отработените часове.
  В 12 клас учениците са на работа в сервизите на фирмите вече три дни, а в останалите два се обучават в гимназията.

  За трите години класовете с дуално обучение в ПГТЕ „Хенри Форд“  - София
от един са вече седемнадесет.

Една от фирмите партньори е Порше Интер Ауто БГ ЕООД.
 След завършване на обучението, фирмата назначи на работа ученици, практикували дуална форма в реални условия и доказали високи професионални компетентности и отговорност при изпълнение на поставените задачи.
Назад към съдържанието