PGTE ''Henry Ford''

Отиване към съдържанието

Главно меню:

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ В ПРИЕМ 2017/2018


ПРИЕМ СЛЕД VII КЛАС
Незаети места след първи етап на IV-то класиране

Експлоатация на автомобилния транспорт - 1 бр.

Газова техника -
2 бр.

  Попълването на свободните места се извършва по реда на подаване на заявленията до 04.09.2017 г. от 8:00 до 16:00 часа.

   

   Забележка: За участие в IV-то класиране съгласно чл.70 ал.2 от Наредба 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, учениците подават в ПГТЕ "Хенри Форд" заявление до Директора и оригиналите на документите за кандидатстване.


ПРИЕМ СЛЕД VIII КЛАС
Незаети места след първи етап на IV-то класиране

Електрообзавеждане на електр. превозни средства
(ЕПС) за градски транспорт (дуално обучение) - 9 бр.

Топлотехника - отоплителна, климатична,
вентилационна  и хладилна техника - 6 бр.

В
ъзобновяеми енергийни източници - 5 бр.

Попълването на свободните места се извършва по реда на подаване на заявленията до 04.09.2017 г. от 8:00 до 16:00 часа.

   

   Забележка: За участие в IV-то класиране съгласно чл.24 ал.2 от Наредба 11/28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и общински училища, учениците подават в ПГТЕ "Хенри Форд" заявление до Директора и оригиналите на документите за кандидатстване.


ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ И ЕНЕРГЕТИКА
"ХЕНРИ ФОРД" ОБЯВЯВА:


2 (две) свободни работни места за учители по Английски език


Изисквания за заемане на длъжността:
     - висше образование
Магистър или Бакалавър;
     - компютърна грамотност.
Предимство е владеенето на втори чужд език, умения и опит за работа в екип и други допълнителни квалификации.

2 (две) свободни работни места за учители  по теория и практика на професията машинен инженер в областта на автомобилите и електротехниката
със завършена бакалавърска степен

Изисквания към кандидатите:

Придобита образователна-квалификационна степен от висшето образование
„Бакалавър“ по следните специалности:

   - „Транспортна техника и технологии“;
   - „Автомобилна техника“;
   - „Двигатели с вътрешно горене“;
   - „Транспортна техника ;
   - „Електротехника и електроника“.
  
 Изискват се още компютърна грамотност и  
комуникативни умения.   
 Предимство за заемане на длъжността е владеенето на чужд език и завършено средно професионално образование в областта на транспорта и електротехниката.

  Умоляваме кандидатите да посочат мобилен телефон за връзка.

 Документи се подават в отдел „Човешки ресурси” до 31.08.2017 г. от 8:00 до 16:00 часа.
 
 Телефони за справки: 02/828 45 30, 02/822 10 65 и 02/822 10 66.

 Документи за кандидатстване могат да бъдат изпращани и на електронната поща на училището:
pgtehford@abv.bg

 Събеседването с одобрените от училищната комисия кандидати ще се проведе на 05.09.2017 год. от 10:00 ч. в дирекцията на училището.ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ОБЩЕЖИТИЕТО НА ПГТЕ "ХЕНРИ ФОРД"

ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

необходими документи
и срокове за подаванеЛИБЪРАУТО НА ПРАЗНИКА НА НАШАТА ГИМНАЗИЯ


   На 11 май 2017 г. - празника на ПГТЕ "Хенри Форд", Либърауто беше поканен да представи автомобилите КИА К5 и Хюндай, които са снабдени със заводски газови уредби - пропан бутан. Те предизвикаха голям интерес в бъдещите млади специалисти, а изложения елегантен 100%-ов електромбил Renault ZOE изцяло "прикова вниманието" и на учители и на ученици - все пак това е дългоотлаганото бъдеще на транспорта в световен мащаб.
   
Достойно класиране на нашите момчета!


     На финалите на националните състезания от Календара на Министерство на образованието и науката, проведени през месец април 2017 год. в гр. Русе под патронажа на „Овергаз“, учениците от ПГТЕ "Хенри Форд" отново традиционно защитиха добрия имидж на гимназията:Националeн учебно-професионален конкурс
"Най-добър млад инсталатор - 2017"


   Eкипът от 12з клас, специалност Топлотехника с капитан Благовест Ангелов Атанасов и съотборници Мартин Цветанов Манолов и Денислав Александров Ангелов, завоюваха второ място и „сребърната“ купа. Третото място в същия конкурс и „бронзовата“ купа спечели отново наши екип с капитан Здравка Димитрова Харизанова 12з клас, специалност "Топлотехника" (единственото момиче осмелило се да премери сили в мъжкото състезание) и нейните съотборници от 12е клас, специалност ВЕИ Любослав Мирославов Иванов и Борис Николаев Христов.Национален преглед за млади изследователи
„Енергетика, икономика и математическо моделиране - 2017"


   Тази година темата на проектите беше „SMART HOME“ и при изключително оспорвана конкуренция, челните места заеха нашите екипи:

Първо място - Екип от  11 г клас, специалност ЕТТ
Г
еорги Недялков Гърмидолов, Кирил Кирилов Илиев и Юлиян Кунов Кунов


Второ място - Екип от 10 ж клас, специалност Газова техника
Иван Бориславов Димитров
, Стилиан Искренов Герджиков и Мирослав Ивайлов ГеоргиевНационален учебно-професионален конкурс
"Най-добър млад инсталатор - 2017"


 За първа година в оспорвана битка премериха сили и достойно се представиха най-малките състезатели от 9 ж клас, специалност "Газова техника" (дуално обучение) - Валентин Василев Василев, Красимир Марианов Войков, Кристиан Красимиров Славев и Ивайло Станимиров Илиев

 

Гордеем се с вас, шампиони!

Публична изява на участниците в клубове
"Млад конструктор" и "Електротехниката в действие"
с ръководители инж. Евгения Стоянчева и инж. Николай Панайотов


   На 18.04.2017г. в ПГТЕ "Хенри Форд"  се представиха постиженията на участниците в клубове "Млад конструктор" и "Електротехниката в действие" пред широка аудитория. Съгласно тематичната програма и графикът за работа на групите се изработиха макетни табла свързани с електрическите инсталации. Учениците демонстрираха придобитите знания и умения чрез "оживяване" на елементи от автоматичното управление на сигнални и осветителни тела. Тези макетни табла ще се използват за обучение на ученици от различни специалности по предметите, свързани с електротехниката.
  Друга постигната цел, от предварително зададените, е участието и победата в две значими състезания: "Стани стипендиант на ЧЕЗ" и "Национален преглед за млади изследователи
Овергаз".
    В първото състезание, проведено на 24 март 2017 г. в Техническият университет гр. София, двама от нашите ученици се класираха на трето място, а на второто състезание, проведено на 05-06 април 2017г. в Русе
отборът от трима ученици зае престижното първо място. По преме на публичната изява победителите представиха своята презентация, впечатлила авторитетното жури от Овергаз. На всички участници на различните састезания на всички етапи бяха връчени грамоти.


Успех за бъдещи изяви!!!


БИЗНЕСЪТ НАСТОЯВА ДА СЕ ВЪВЕДЕ ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ


Много са професиите, за които бизнесът настоява да се въведе дуално обучение през следващата учебна година. В момента близо 500 ученици от 16 училища в цялата страна трупат практика, докато все още учат.

 Учениците работят на седем часов работен ден. Получават по 2,70 лв. на отработен час. За месец около 80 лева, почти колкото една стипендия.

 След като завършат, най-добре представилите се ще получат и предложения за работа. “Ние ще имаме създадени собствени кадри, ще отпадне това непрекъснато търсене и подбори”, обясни Валерия Видинлиева зам.-изп директор Човешки капитал “Овергаз”.

 Около 60 фирми осигуряват на учениците практика и реална работа. “Там, където има тясна връзка между фирмите, училищата и общинските власти нещата вървят добре”, каза Николай Денков, служебен министър на образованието.

Прочети още на:
http://www.bgonair.bg/bulgaria/2017-03-06/biznesat-nastoyava-da-se-vavede-dualno-obuchenie-prez-sledvashtata-uchebna-godina

 Отново за втора поредна година възпитаниците на ПГТЕ „Хенри Форд“
с
печелиха
ПЪРВО МЯСТО
на регионалния кръг на конкурса „Стани стипендиант на ЧЕЗ“
Победителите са
:
Габриел Филипов и Давид Спасов от 12 г клас
-

специалност „Електрообзавеждане на транспортна техника“,
Ръководители-консултанти са
: инж. Евгения Стоянчева и инж. Николай Панайотов

 В рамките на инициативата ЧЕЗ предоставя стипендии на талантливи ученици от 12 клас от технически   гимназии на територията на Западна България.
  Гости на състезанието бяха Мария Тодорова директор на дирекция „Професионално образование и обучение“ на МОН, инж. Румяна Костадинова държавен експерт за направление „Електротехника и енергетика“ в МОН, представители на ЧЕЗ, директори и учители от професионалните гимназии, участници в състезанието.
  Гостите се запознаха и с уникалната материална база на ПГТЕ „Хенри Форд“ и обмениха опит с колегите си.


ЧЕСТИТО НА НАШИТЕ МОМЧЕТА!
Пожелаваме успех и на националния кръг на състезанието!СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г.


 На 09.01.2017 г. Министерството на образованието и науката сключи договор за безвъзмездна финансова помощ с Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. във връзка с изпълнението на проект  BG16RFOP001-3.002-0016-С01 „Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база на 15 държавни професионални гимназии в системата на МОН в област София-град”.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и част от Процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“.
 Целта на МОН чрез настоящия проект е да бъдат подобрени условията за провеждане на учебния процес като се инвестира в цялостно обновяване на училищната инфраструктура.

За повече подробности постете секция Проекти 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню