ОБЯВИ - PGTE ''Henry Ford''

Отиване към съдържанието

Главно меню:

О Б Я В А

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ И ЕНЕРГЕТИКА

„ХЕНРИ ФОРД" - СОФИЯ,

ОРГАНИЗИРА повторен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи частна държавна собственост, представляващи употребявани металообработващи машини с отпаднала необходимост, както следва:
   Търгът ще се проведе на 22.11.2017 г. от 9.00 ч., в сградата на ПГТЕ „Хенри Форд“ - София, ул. „Хайдут Сидер“  № 8, дирекцията в учебен корпус ет. 2.
   В търга могат да участват всички физически или юридически лица, подали заявления в законоустановения срок, в деловодството на ПГТЕ „Хенри Форд“.
  Депозитът за участие в търга, в размер на 10 % от началната тръжна цена на вещта, се внася в срок до 21.11.2017 г. по следната банкова сметка на ПГТЕ „Хенри Форд“:

                   БАНКА СИБАНК София,
                   IBAN BG64BUIB98883156181901
                   BIC BUIBBGSF

Тръжна документация може да бъде получена всеки работен ден от
10.11 до 21.11.2017г., от 08.00 до 16.00 ч., в сградата на ПГТЕ „Хенри Форд“, в дирекцията, учебен корпус, ет. 2.

Оглед на вещите може да бъде извършен в едноседмичен срок след публикуване на обявата, всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.00 ч.

Заявления за участие в търга се приемат до 16.00 ч. на 21.11.2017 г., в дирекцията на гимназията.
    
    
За допълнителна информация и справки на телефон: 02 822 10 66.

свали обявата

 Механик
- бояджия

 Порше София Изток - специализиран сервиз за гаранционно и извънгаранционно обслужване на автомобили Фолксваген, търси да назначи служител на позицията Механик бояджия.


Задачи и цели на длъжността
:

 Заемащият длъжността отговаря за компетентното изпълнение на възложените му задачи във връзка с извършването на ремонтно - бояджийски работи и въвеждането в изправност на автомобили и удовлетворяване в оптимална степен изискванията на клиентите.

Конкретни задачи на заемащия длъжността:

 - проверка на общото състояние на превозното средство, констатиране и документиране на установените недостатъци;
 - извършва шлайфане, китосване и полиране на автомобилите;
- подготвя разтвори за боядисване, отговарящи на изискванията на различните качествени показатели;
- бързо и извършено в съответствие с изискванията въвеждане в изправност на автомобилите съгласно работното задание;
 - правилно прилагане и използване на цялата налична информация за методите за ремонт и проверка;
 - изпълнение изцяло, в срок и компетентно на съответните позиции от поръчката за ремонт.

свали цялата обява

Продължават обучителните курсове за инсталатори на съоръжения от ВЕИ


 Професионална гимназия по транспорт и енергетика “Хенри Форд“ – София организира обучителни курсове за инсталатори на съоръжения от ВЕИ. Те са част от професия „Техник на енергийни съоръжения и инсталации“, а учебните програми са разработени в рамките на проект BUS EnerPro „Обучения по енергийна ефективност за строителни специалисти“.


Квалификационните курсове, с продължителност 60 учебни часа в групи до 15 човека, са следните:


         - „Климатизация, вентилация и отопление“
         -  „Котли и инсталации за биомаса“   
         - „Хибридни топлинни системи“  
         - „Фотоволтаични инсталации”
         - „Слънчеви топлинни инсталации”
         - „Термопомпени инсталации"
         - „Миниветрени съоръжения и инсталации"


 Цени и условия:
     - за 1 участник в 1 курс от 60 учебни часа 150 лв.;
     - при участие в повече от 1 курс
обучителният период ще бъде по-кратък, а цената - по-ниска
       
(по договаряне);
     - за групи над 15 човека преференциални цени (по договаряне);


 Е-mail за регистрация:
        
katedra_energetika@abv.bg
         
 Тел.:

         0896 890 532      0887 771 812

 Необходима информация за регистрация на кандидата:
   - Име, презиме, фамилия;
   - Завършена степен на образование: висше, средно техническо, средно по професията или специалността;
   - Курсът (курсовете), за които кандидатства;
   - Телефон за връзка с кандидата.

 За повече информация следете интернет страниците на:
Професионална гимназия по транспорт и енергетика “Хенри Форд“:
http://www.pgtehford.com/
Проект Build Up Skills EnerPro:
http://www.busenerpro.com/105910951077107310851080-10871088108610751088107210841080.html


Обучителни курсове
за инсталатори на съоръжения от ВЕИ


 Фирма Инжконсулт ЕООД е специализирана в продажбата и сервиза на земекопни, строителни и минни машини. С дългогодишно присъствие на пазара, изграден имидж и екип от позитивни личности, вярваме, че сме от най-добрите места за работа и най-коректните работодатели в бранша. Във връзка с разрастването на дейността търсим за своя офис в София динамичен професионалист за длъжността:


Сервизен специалист строителна и минна техника


ОТГОВОРНОСТИ

         - Извършва диагностика, сервиз и ремонт на минна и строителна, земекопна, пробивна и товарачна техника (верижни и колесни багери,
           челни товарачи, телескопични товарачи, булдозери, грейдери и друга специализирана техника);
         - Отговаря за ефективното и качествено извършване на ремонтните дейности;
         - Предоставя компетентна техническа информация;
         - Придвижва документи между офиса и клиентите;
         - Инструктира и обучава клиентите при пуск на нови машини.

ИЗИСКВАНИЯ

         - Да притежава енергичност, амбициозност и желание за развитие;
         - Технически насочена личност;
         - Средно професионално техническо образование ПГТЕ „Хенри Форд“, специалност „Автотранспортна техника“ или „Автомобилна
           мехатроника“;
         - Познания в областта на електротехниката, хидравликата, пневматиката, КИП и автоматика и ДВГ ще се счита за предимство;
         - Компютърна грамотност;
         - Добро владеене на английски език ще се счита за предимство;
         - Активен шофьор кат.В

КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА

         - Възможност за професионално развитие,вътрешни обучения (вкл.  при производителите) и повишаване на квалификацията;
         - Работа в екип от високо мотивирани професионалисти, в приятелска работна среда;
         - Възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати.


Ако описаната позиция отговаря на Вашите професионални интереси, изпратете автобиография и актуална снимка.

Всички кандидатури ще бъдат разгледани в пълна конфиденциалност и само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Данните, които предоставяте доброволно, ще бъдат използвани само във връзка с регистрирането на Вашата кандидатура за работа.

Повече за Инжконсулт ЕООД може да намерите на http://ingconsult.biz


Месторабота: София/ България

За контакти:

Инжконсулт ЕООД
София 1839, България
Бул. „Ботевградско шосе“ 272
Моб. +359/889 994 443
Тел. +359/2 443 34 41
Факс. +359/2 843 03 10
e-mail: i.markov@ingconsult.biz
www.ingconsult.biz


Поздрави,

Ивайло Марков
Регионален сервизен мениджър
Инжконсулт ЕООД
София 1839, България
Бул. „Ботевградско шосе“ 272
Моб. +359/889 994 443
Тел. +359/2 443 34 41
Факс. +359/2 843 03 10
e-mail: i.markov@ingconsult.biz
www.ingconsult.biz

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню