След средно образование - PGTE ''Henry Ford''

Отиване към съдържанието

Главно меню:

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ - 2017 > Класирания

ПРИЕМ СЛЕД СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕПГТЕ "Хенри Форд " осъществява прием след средно образование за придобиване на степен на професионална клалификация по специалностите или по част от професията. Училището организира и краткосрочни курсове за обучение по част от професия,
за повишаване на квалификацията и преквалификация съгласно
"Закона за професионалното образование и обучение".


Специалности -

-

-


-


Форма на обучение -
Срок на обучение -
Условие за обучение -

Автотранспортна техника

Електрообзавеждане на транспортна техника

Топлотехника
- отоплителна, климатична, вентилационна и хладилна техника

Газова техника


задочна
в зависимост от учебното съдържание

платено обучение

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню