Дневна стандартна форма - PGTE ''Henry Ford''

Отиване към съдържанието

Главно меню:

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ - 2018

ДНЕВНА СТАНДАРТНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ


  Специалност -
Код -
Брой паралелки -
Чужд език -
Срок на обучение -

Ремонт на летателни апарати
525 09 05
1 паралелка - 2
6 ученици
разширено изучаване на английски език
5 години


Специалност -
Код -
Брой паралелки -
Чужд език -
Срок на обучение -Автомобилна мехатроника
525 01 03
1,5 паралелки - 39 ученици
разширено изучаване на английски език
5 години


Специалност -
Код -
Брой паралелки -
Чужд език -
Срок на обучение -


Автотранспортна техника
525 01 01
1 паралелки - 26 ученици
разширено изучаване на английски език
5 години

Специалност -
Код -
Брой паралелки -
Чужд език -
Срок на обучение -


Електрообзавеждане на транспортна техника
522 01 06
0,5 паралелка - 13 ученици
разширено изучаване на английски език
5 години

Специалност -
Код -
Брой паралелки -
Чужд език -
Срок на обучение -


Електрически превозни средства
525 01 04
0,5 паралелка - 13 ученици
разширено изучаване на английски език
5 години

Специалност -
Код -
Брой паралелки -
Чужд език -
Срок на обучение -


Експлоатация на автомобилния транспорт
840 07 01
0,5 паралелка - 13 ученици
разширено изучаване на английски език
5 години


Специалност -
Код -
Брой паралелки -
Чужд език -
Срок на обучение -


Газова техника
522 03 06
0,5 паралелка - 13 ученици
разширено изучаване на английски език
5 години

Специалност -
Код -
Брой паралелки -
Чужд език -
Срок на обучение -


Възобновяеми енергийни източници
522 03 08
0,5 паралелка - 13 ученици
разширено изучаване на английски език
5 години

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню