Стипендии - PGTE ''Henry Ford''

Отиване към съдържанието

Главно меню:

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Заповед №РД 16(2)-695 от 14.09.2016 г. за определяне комисията за утвърждаване на стипендии


Заповед № РД 16(1)-199 от 03.02.2017 г. относно промяна в състава на комисията за утвърждаване на стипендии


Заповед № РД 16(1)-203 от 14.02.2017 г. относно утвърждаване предложенията на комисията за стипендиите


Заповед №16(1)/90 от 16.11.2016 год. за получаване на еднократни стипендии и
списък с одобрените ученициРекапитулация стипендии I срок м.Октомври 2016/2017 уч. годинаЗаповедРД 16(1)91 от 16.11.2016 год. относно стипендии I срок 2016/2017 учебна година за Отличен успех, Социални, Без родител, ТЕЛКВътрешни правила за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование - 2016/2017 учебна година


Критерии и показатели ЗА ДОПУСКАНЕ на учениците за получаване на месечни стипендии


Необходими документи за кандидатстване за месечни стипендии


Критерии и показатели ЗА КЛАСИРАНЕ на учениците за получаване на месечни стипендии


Бланки на необходимите документи - изтегли

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню